بصیرت

...علوم انسانی اسلامی و

بصیرت

...علوم انسانی اسلامی و

folder98 facebook
بصیرت

جهاد هنوز ادامه دارد...
برادر؛
امروز جهادت در جبهه جنگ نرم، سلاحت قلم و دشمنت استکبار جهانیست...
باید مواظب بود و با بصیرت عمل کرد!
به قول سیّد شهیدان اهل قلم:
کارمان را برای خدا نکنیم، برای خدا کار کنیم!
تفاوتش زیاد نیست...
فقط همین قدر است که ممکن است امام حسین (علیه السّلام) در کربلا باشد و ما در حال کسب علم برای رضای خدا!

همسنگران

۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۳ ثبت شده است

لطفا هوا را آلوده نکنید!

در نگاه اوّل شاید به نظر بیاید که در این مطلب می خواهم به بحث آلودگی هوا بپردازم امّا موضوع مورد بحث من مهم تر از این حرف هاست.

                                                     

۰ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۵:۴۶
علیرضا مهدویان

روابط انسانی

در انسان شناسی 1 نشان دادیم که جهان دارای 4 عنصر مادّی و یک عنصر معنوی است که بر چهار عنصر دیگر احاطه دارد. در این قسمت می خواهیم بخشی را به نحوه تعامل انسان ها با یکدیگر و بخش کوچکی را به بحث تطهیر بدن اختصاص دهیم.

                                                   

۱ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۷ ارديبهشت ۹۳ ، ۰۹:۱۷
علیرضا مهدویان