بصیرت

...علوم انسانی اسلامی و

بصیرت

...علوم انسانی اسلامی و

folder98 facebook
بصیرت

جهاد هنوز ادامه دارد...
برادر؛
امروز جهادت در جبهه جنگ نرم، سلاحت قلم و دشمنت استکبار جهانیست...
باید مواظب بود و با بصیرت عمل کرد!
به قول سیّد شهیدان اهل قلم:
کارمان را برای خدا نکنیم، برای خدا کار کنیم!
تفاوتش زیاد نیست...
فقط همین قدر است که ممکن است امام حسین (علیه السّلام) در کربلا باشد و ما در حال کسب علم برای رضای خدا!

همسنگران

الگوهای اسلامی: امام خمینی(ره)

سه شنبه, ۱۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۱۸ ب.ظ

به مناسبت دهه فجر، تصمیم گرفتم که به زندگی‌نامه و سیره حضرت امام خمینی (ره) به‌عنوان یکی از کامل‌ترین الگوهای اسلامی بپردازم.از جزئیاتی مثل تاریخ تولد و...این موارد بگذریم و به اصل مطلب بپردازیم.

پـدر بزرگـوار امام خمینـى مرحوم آیه الله سید مصطفى مـوسـوى از معاصریـن مرحـوم آیه الله العظمـى میرزاى شیـرازى (رض), پس‌ازآنکه سالیانـى چنـد در نجف اشـرف علـوم و معارف اسلامـى را فراگرفته و به درجه اجتهاد نائل‌آمده بـود به ایران بازگشت و در خمیـن ملجأ مردم و هادى آنان در امـور دینـى بـود. درحالی‌که بیـش از 5 مـاه ولادت امام خمینی نمی‌گذشت, طاغوتیان و خـوانیـن تحت حمایت عمال حکومت وقت نداى حق‌طلبی پـدر را که در برابر زور گوئی‌هایشان به مقاومت برخاسته بـود، با گلـوله پاسخ گفتنـد و در مسیر خمیـن به اراک وى را به شهادت رسانـدنـد.

 

بدیـن ترتیب امام خمینى از اوان کـودکى با رنج یتیمی آشنا و با مفهوم شهادت روبرو گردید.
امـام خمینـى در سال 1300 (ه.ش) عازم حـوزه علمیه  قـــم گردید.

در دوران پس از رحلت آیت الله حائری، امام خمینـى به‌عنوان یکـى از مـدرسیـن و مجتهدیـن صاحب‌رأی در فقه و اصـول و فلسفه و عرفـــان و اخلاق شناخته می‌شد. حضرت امام خمینی طى سال‌های طولانى در حوزه علمیه قـم به تدریـس چندیـن دوره فقه، اصـول، فلسفه و عرفان و اخلاق اسلامـى در فیضیه، مسجـد اعظم، مسجـد محمـدیه، مـدرسه حـاج ملاصـادق، مسجـد سلماسى و ... همت گماشت و در حـوزه علمیه نجف نیز قریب 14 سال در مسجـد شیخ اعظم انصــــارى (ره) معارف اهل‌بیت و فقه را در عالی‌ترین سطـوح تدریـس نمود و اگرچه فقهای سلف نیز به ولایت‌فقیه معتقد بودند اما حضرت امام با گسترده کردن حوزه امور حسبیه، براى نخستیـن بار در نجف، مبانـى نظرى حکـومت اسلامـى را در سلسله درس‌های ولایت‌فقیه بازگـو نمود.

روحیه مبارزه و جهاد در راه خدا ریشه در بینـش اعتقادى و تربیت و محیط خانـوادگى و شرایط سیاسى و اجتماعى طـول دوران زندگى امام خمینی داشته است. مبارزات ایشان از آغاز نـوجـوانـى آغاز و سیر تکاملى آن به‌موازات تکامل ابعاد روحى و علمى امام خمینی از یکسـو و اوضاع‌واحوال سیاسـى و اجتماعى ایران و جـوامع اسلامـى از سـوى دیگـر در اشکـال مختلف ادامه یـافته است و در ســـال 1340 و 41 ماجراى انجمن‌های ایالتى و ولایتى فرصتـى پـدید آورد تا امام خمینی در رهبـریت قیام و روحـانیت ایفاى نقـش کنـد و بـدیـن تـرتیب قیام سراسری روحانیت و ملت ایران در 15 خرداد سال 1342 با دو ویژگـى برجسته یعنى رهبرى واحد امام خمینى و اسلامـى بـودن انگیزه‌ها و شعارها و هدف‌های قیام، سرآغازى شد بر فصل نـویـن مبارزات ملت ایران که بعدها تحت نام انقلاب اسلامى در جهان شناخته و معرفـى شد.


امام خمینـى خاطـره خـویـش از جنگ بین‌الملل اول را درحالی‌که نـوجـوانى 12 ساله بـوده چنین یاد می‌کند: مـن هر دو جنگ بین‌المللی را یادم هست ... مـن کـوچک بـودم لکـن مدرسه می‌رفتم و سربازهاى شـوروى را در همان مرکزى که ما داشتیـم در خمیـن، مـن آنجا آن‌ها را می‌دیدم و ما مورد تاخت‌وتاز واقع می‌شدیم در جنگ بین‌الملل اول.

نطق امام در قیام 15 خرداد

امام خمینى با صداى بلند خطاب به شاه فرمـود: آقا مـن به شما نصیحت می‌کنم، اى آقاى شاه! اى جناب شاه! مـن به تو نصیحت می‌کنم دست‌بردار از این کارها، آقا اغفال می‌کنند تو را. مـن میل ندارم که یک روز اگر بخـواهند تـو بروى، همه شکر کنند ... اگر دیکته می‌دهند دستت و می‌گویند بخـوان، در اطـرافـش فکـر کـن ... نصیحت مرا بشنـو ... ربط مابین شاه و اسرائیل چیست که سازمان امنیت می‌گوید از اسرائیل حـرف نزنیـد ... مگر شاه اسرائیلی است؟ شاه فـرمان خامـوش کـردن قیام را صادر کـرد. نخست جمع زیادى از یاران امام خمینـى در شـامگاه 14 خرداد دستگیـر و ساعت سه نیمه‌شب (سحـرگاه پانزده خـرداد 42) صـدها کماندوى اعزامـى از مرکز، منزل حضرت امام خمینى را محاصره کردند و ایشان را درحالی‌که مشغول نماز شب بـود دستگیر و سـراسیمه به تهران بـرده و در بازداشتگاه باشگاه افسـران زندانـى کـردنـد و غروب آن روز به زندان قصر منتقل نمـودنـد. صبحگاه پانزده خرداد خبـر دستگیرى رهبـر انقلاب به تهران، مشهد، شیـراز ودیگـر شهرها رسیـد و وضعیتـى مشـابه قـم پـدید آورد. سال بعد افشاگرى امام خمینى علیه تصـویب لایحه کاپیتـولاسیون، ایران را در آبـان سـال 43 در آستـانه قیـامـى دوبـاره قرارداد.

حضرت امام علاوه بر فشارهای داخلی، زندان و...اکنون باید رنج تبعید را نیز تحمل می‌کردند

.

امام خمینـى از بدو ورود به نجف با ارسال نامه‌ها و پیک‌هایی به ایران، ارتباط خویـش را با مبارزان حفظ نموده و آنان را در هر منـاسبتـى به پـایـدارى در پیگیـرى اهـداف قیام 15 خـرداد فرامی‌خواند. امام خمینى در تمام دوران پـس از تبعید، علیرغم دشواری‌های پدید آمـده، هیچ‌گاه دست از مبارزه نکشیـد و با سخنرانی‌ها و پیام‌های خـویـش امیـد به پیـروزى را در دل‌ها زنـده نگـاه می‌داشت.

در دیدار وزراى خارجه ایران و عراق در نیویورک تصمیـم به اخراج امام خمینـى از عراق گرفته شـد. روز دوم مهر 1357 منزل امام در نجف به‌وسیله قـواى بعثـى محاصره گردید انعکاس ایـن خبر باخشم گستـرده مسلمانان در ایران، عراق و دیگـر کشـورها مـواجه شـد.

روز 12 مهر, امام خمینى نجف را به‌قصد مرز کـویت ترک گفت. دولت کویت با اشاره رژیـم ایران از ورود امام خمینى به ایـن کشـور جلوگیرى کـرد. قبلاً صحبت از هجـرت امام خمینى به لبنـان و یا سـوریه بـود امـا ایشان پـس از مشـورت با فـرزنـدشان (حجت‌الاسلام حاج سیـد احمـد خمینـى) تصمیـم به هجـرت به پاریـس گرفت. در روز 14 مهر ایشان وارد پاریس شدند.

 

اگرچه انقلاب در 22 بهمن 57 به پیروزی رسید اما این انقلاب آغاز راهی بسیار سخت و سنگین بود. برای هرکدام از این مشکلات زیر، می‌توان یک کتاب نوشت ولی برای رعایت اختصار صرفاً به آن‌ها اشاره می‌کنیم و می‌گذریم.

استقـرار نظام جمهورى اسلامـى، تشکیل دولت موقت و متعاقب آن انتخابات پیاپى براى تدویـن و تصـویب قانـون اساسـى و انتخاب نمایندگان مجلـس شـوراى اسلامـى از مشکلات بعد از پیروزی انقلاب بود؛ و اما فتنه بنی‌صدر...

امام خمینى در مراسـم حکم تنفیذ ریاست جمهورى وى فرمودند: مـن یک کلمه به آقاى بنی‌صدر تذکر می‌دهم. این کلمه براى همه است: ((حب الدنیا راس کل خطیئـه)) کیـش شخصـیت آقاى بنی‌صدر و قدرت‌طلبی وى مـانع از بکـار گیـرى ایـن نصیحت شـد. وحدت ملـى با اختلاف‌افکنی‌های بنی‌صدر به مخاطره افتاده بـود.


فتنه منافقین بعد از عزل بنی‌صدر از دیگر مشکلات زمان حضرت امام بود. از مهم‌ترین ترورهای منافقین، ترور آیت‌الله دکتـر بهشتـى، مطهری، مفتح، دستغیب و ترور نافرجام آیت‌الله خامنه‌ای و هـاشمـى رفسنجانى بود اما  بعد از عزل بنی‌صدر، ترور آقاى محمدعلی رجایـى به همـراه حجت‌الاسلام دکتر محمدجواد باهنـر (نخست‌وزیر) در محل کارشان می‌توانست کشور را با بحران بزرگی روبه‌رو کند اما به لطف خدا و با مدیریت حضرت امام (ره) کشور از این بحران‌ها عبور کرد.


شکست طرح‌های برانـداز نظام جمهورى اسلامـى با استفاده از محاصره اقتصادى و سیاسـى که از سـوى آمـریکا در جهان پیگیرى می‌شد و شکست ایـن کشـور در عملیات صحراى طبـس پـس از اشغال لانه جاسـوس آمریکا و ناکامى در تجزیه کردستان, هیئت حاکمه ایـن کشور را در سال 1359 به سمت تجربه راه‌حل نظامى تمام‌عیار سـوق می‌داد.

روحیه قدرت‌طلبی صـدام و خصومت‌های مـرزى گذشته دو کشـور نیز شرایطـى ایده آل براى آمریکا پـدیـد می‌آورد تا به صـدام براى تجاوز و اشغال نظامـى ایران چـراغ سبز داده و فرمان عملیات را صادر کند. جنگ هشت‌ساله می‌تواند هر کشوری را از پا دربیاورد اما یدالله فوق ایدیهم.

                                          

حضرت امام در طول عمر پربرکت خود، علاوه بر تربیت شاگردان، حکومتی را پایه‌گذاری کرد که خودش، دستگاهی برای تربیت علماست و جهان اسلام امروز از حکومت اسلامی ایران، بهره‌های فراوان می‌برد و إن شاءالله به حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) متصل خواهد شد. شادی روح حضرت امام صلوات.

 

روزشمار برخی مبارزات و تبعیدهای حضرت امام خمینى (ره) تا پیروزی انقلاب

16 مهرماه سال 1341
جلسه مهم حضرت امام خمینى (ره) با مراجع قم در رابطه با انجمن‌های ایالتى و ولایتى


11 آذرماه سال 1341
لغو تصویب‌نامه ساختگى انجمن‌های ایالتى و ولایتى به دنبال مبارزات پیگیر حضرت امام خمینى (ره) و صدور پیام حضرت امام خمینى (ره) در مورد ختم این غائله


2 بهمن سال 1341
تحریم رفراندوم غیرقانونی و قلابى شاه از سوى حضرت امام خمینى (ره)


2 فروردین‌ماه سال 1342
فاجعه خونین مدرسه فیضیه به دست عمال رژیم شاه

15 خرداد سال 1342
دستگیرى شبانه حضرت امام خمینى (ره). قیام تاریخى ملت ایران در اعتراض به دستگیرى حضرت امام (ره)

4 تیرماه سال 1342
انتقال حضرت امام خمینى (ره) از پادگان قصر به سلولى در عشرت‌آباد.

21 فرودین سال 1343
سخنرانى تاریخى حضرت امام خمینى (ره) در مسجد اعظم قم پس از آزادى از حبس و حصر.

4 آبان 1343
سخنرانى کوبنده حضرت امام خمینى (ره) به مناسبت طرح اسارت‌بار کاپیتولاسیون.

13 آبان 1343
بازداشت و تبعید حضرت امام خمینى (ره) به ترکیه

21 آبان سال 1343
انتقال حضرت امام خمینى (ره) از آنکارا به بورساى ترکیه

13 مهرماه سال 1344
انتقال حضرت امام خمینى (ره) از ترکیه به بغداد

16 مهرماه 1344
حرکت امام خمینى (ره) از سامرا به کربلا بعد از تبعید به عراق

23 مهرماه 1344
ورود و استقرار حضرت امام خمینى در نجف بعد از تبعید به عراق

23 آبان 1344
شروع درس‌های حوزه‏اى حضرت امام خمینى در نجف پس از تبعید به عراق

12 اردیبهشت 1356
پیام حضرت امام خمینى (ره) به مناسبت چهلم شهداى قم

2 مهرماه 1357
محاصره منزل حضرت امام خمینى (ره) توسط نیروهاى بعثى عراق

10 مهرماه 1357
هجرت حضرت امام خمینى (ره) از عراق به‌سوی کویت

13 مهرماه 1357
هجرت حضرت امام خمینى (ره) از عراق به فرانسه

12 بهمن 1357
بازگشت امام خمینى (ره) به میهن اسلامى پس از 15 سال تبعید.

منبع: بیتوته

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

کاربران بیان میتوانند بدون نیاز به تأیید، نظرات خود را ارسال کنند.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">