بصیرت

...علوم انسانی اسلامی و

بصیرت

...علوم انسانی اسلامی و

folder98 facebook
بصیرت

جهاد هنوز ادامه دارد...
برادر؛
امروز جهادت در جبهه جنگ نرم، سلاحت قلم و دشمنت استکبار جهانیست...
باید مواظب بود و با بصیرت عمل کرد!
به قول سیّد شهیدان اهل قلم:
کارمان را برای خدا نکنیم، برای خدا کار کنیم!
تفاوتش زیاد نیست...
فقط همین قدر است که ممکن است امام حسین (علیه السّلام) در کربلا باشد و ما در حال کسب علم برای رضای خدا!

همسنگران

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «عقل حکمی» ثبت شده است

 

 

آدم آهنی‌های کوچولو

{نقدی بر پرورش ذهن صنعتی کودکان}

 

ارتباطات انسان یک سلسه به هم پیوسته است که خراب کردن هر بخشی از آن بر دیگری تأثیر منفی خواهد گذاشت. به طور کلّی برای ارتباط انسان چهار حق درنظر گرفته شده است:

1- رابطه با خدا (عبادت)

2- رابطه با خود (اخلاق)

3- رابطه با دیگران (عدالت)

4- رابطه با طبیعت

 

امروزه با مخدوش شدن رابطه انسان و خدا و رابطه انسان با خود، در سطح شهر و اماکن عمومی می توانیم انواع بدخلقی ها و بی عدالتی را شاهد باشیم. یکی از دغدغه های رهبری در حوزه سبک زندگی نیز همین بدخلقی ها بود امّا در این بخش بیشتر به تأثیر نحوه تربیت غالب و اشتباه خانواده ها بر روابط کودک با خدا ، خود، دیگران و طبیعت می پردازیم.

۲ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ آذر ۹۲ ، ۲۰:۳۱
علیرضا مهدویان